Felvételizőknek - Váci Juhász Gyula Általános Iskola

VÁCI JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
1932 óta
Tartalomhoz ugrás
Információk
Felvételivel kapcsolatos információk

Hova tovább? Az riportjai középiskolák vezetőivel


 • szeptembertől beindulnak (beindultak) az előkészítő szakkörök az iskolában
 
 • október 1-től lehetséges (önkéntes alapon) a próbafelvételik megírása (normál tanrend esetén az iskolában, digitális tanrend esetén online)
 
 • nem minden középiskola teszi kötelezővé a felvételit, azonban ha a továbbtanulásra megjelölt iskolák között akár csak egy is van, amelyik kéri, akkor meg kell írni
 
 • arról, hogy mely iskola nem kéri, tájékozódni kell a felvételi tájékoztatókból. Korábban az érettségit nem adó iskolák nem kérték.
 
 • a középiskoláknak október 20-ig közzé kell tenniük felvételi tájékoztatójukat
 
 • november 12. 17:00 (tervezett) – Pályaválasztási Ankét az iskolában (meghívjuk a környékbeli középiskolák képviselőit, tartsanak tájékoztatót, kérdezni is van lehetőség)
 
 • december 4. – a központi felvételire jelentkezés határideje (nyilatkozni kell arról, hogy melyik középiskolában akarja megírni, de nem feltétlenül kell abban az iskolában írnia, ahová jelentkezni fog)
 
 • január 23. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsgák a kiválasztott iskolában
Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ha valaki bármilyen különleges elbánásra jogosult (BTMN, SNI miatt többlet-idő, számológép- vagy billentyűzet használat, stb.), akkor a szülő előre kell megbeszélje ezt az adott középiskolával, hogy mit biztosítsanak számára.
 
 • a felvételi pontszámítás alapja a vitt pontszám és a felvételin szerzett pontszám
 
 • Az elmúlt években a Boronkay csak a 6. és 7. év végi eredményeket vette figyelembe, a többi iskola az 5., 6. 7. év végi és a 8. félévi eredményeket
 
 • a középiskolába jelentkezés határideje február 19. Ez azt jelenti, hogy eddig kell legkésőbb elektronikusan beérkezniük a felvételi jelentkezéseknek, tehát előtte már meg kell történjen a szülőkkel való egyeztetés, aláírás.
 
 • ez a jelentkeztetés és a felvételi lapok kitöltése az iskola (osztályfőnökök) feladata
 
 • ennek érdekében az osztályfőnökök már a téli szünet után bekérik a szülőktől az aláírt felvételi listát: iskola, szakirány (kóddal), sorrend
 
 • a felvételi lapokat kizárólag egy internetes felületen (KIFIR) keresztül lehet kitölteni és beadni, tehát csak az osztályfőnök tudja megtenni
 
 • kétféle lapot kell kitölteni:
 
  • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat
 
  • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést.
 
 • amikor elkészültek a lapok, a szülőknek (mindkettőnek) alá kell írnia (még nem tudható, hogy ez idén hogyan lesz)
 
  • A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el
 
  • Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Ennek hiányában a jelentkezés nem fogadható el.
 
  • ha az egyik szülő nem elérhető, akkor a másiknak írásban kell erről felelősségvállalással nyilatkoznia
 
 • március 22-23-án lehetőség van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.
 
 • A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2020. március 24-ig kell benyújtani. Ez is az osztályfőnök feladata
 
 • a középiskolák 2021. április 30-ig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.
   

Átalakult a szakképzés:
 
 • 2016-ig: szakközépiskola → 2020-ig: szakgimnázium → 2020-tól: technikum
 
  • az első két év a közismereti órák mellett az ágazati ismereteket adó képzésről szól majd, utána pedig az iskolai és a vállalati oktatás kombinációján vehetnek részt a tanulók. A diákok a négy kötelező közismereti tárgyból, vagyis magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből tesznek majd érettségit, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. A 13. év végén így két – az érettségi mellett a technikusi végzettségről szóló – bizonyítványt vehetnek át.
 
 • régen: szakmunkásképző → 2016-ig: szakiskola → 2020-ig: szakközépiskola → 2020-tól: szakképző iskola
 
  • 3 éves
 
  • + 2 év tanulással érettségi szerezhető
grafika: Prekup Valérné
© Kurucz Attila
Prekup Valérné
Vissza a tartalomhoz