Tájékoztató - Váci Juhász Gyula Általános Iskola

VÁCI JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
1932 óta
Tartalomhoz ugrás
Információk > Felvételizőknek
Felvételivel kapcsolatos információk

Hova tovább? Az riportjai középiskolák vezetőivel


 • szeptembertől beindulnak (beindultak) az előkészítő szakkörök az iskolában
 
 • október 1-től lehetséges (önkéntes alapon) a próbafelvételik megírása (normál tanrend esetén az iskolában, digitális tanrend esetén online)
 
 • nem minden középiskola teszi kötelezővé a felvételit, azonban ha a továbbtanulásra megjelölt iskolák között akár csak egy is van, amelyik kéri, akkor meg kell írni
 
 • arról, hogy mely iskola nem kéri, tájékozódni kell a felvételi tájékoztatókból. Korábban az érettségit nem adó iskolák nem kérték.
 
 
 • az Oktatási Hivatal november 2-án közzétette a középiskolák tanulmányi területeihez (szakok, tagozatok) és felvételi tájékoztatójukhoz használható keresőjét >> tanulmányi terület kereső

 • az Oktatási Hivatal november 2-án közzétette a központi felvételit szervező középiskolák listáját >> vizsgahelyszín-kereső

 • december 4. – a központi felvételire jelentkezés határideje (nyilatkozni kell arról, hogy melyik középiskolában akarja megírni, de nem feltétlenül kell abban az iskolában írnia, ahová jelentkezni fog)
 
 • 2021. január 23. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsgák a kiválasztott iskolában (magyar és matematika, 45-45 perc, 15 perc szünettel)
Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ha valaki bármilyen különleges elbánásra jogosult (BTMN, SNI miatt többlet-idő, számológép- vagy billentyűzet használat, stb.), akkor a szülő előre kell megbeszélje ezt az adott középiskolával, hogy mit biztosítsanak számára.
A vizsga után 8 napon belül lehetőség van a vizsga helyszínén megtekinteni az értékelést, összevetni a javítókulccsal, és indokolt esetben észrevételt tenni a javítással kapcsolatban.
   • a felvételi pontszámítás alapja a vitt pontszám és a felvételin szerzett pontszám (nyelvi élőkészítő esetén a szóbeli is)
   • A Boronkay csak a 6. és 7. év végi eredményeket veszi figyelembe (duplázva), a többi iskola az 5., 6. 7. év végi és a 8. félévi eredményeket

 • 2021. január 28. 14:00 – pótló központi írásbeli felvételi vizsga (csak alapos okkal, igazolással)

 • 2021. február 5. - második pótló központi írásbeli felvételi vizsga.  Ezen a második pótnapon csak az a vizsgázó írhatja meg az írásbeli vizsgát, aki sem a január 23-i vizsganapon, sem a január 28-i pótnapon  – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt (pl. karantén) – nem tudott megjelenni.  Ez utóbbi tényt a vizsgaszervező intézménybe benyújtott kérelmében  igazolnia kell. A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. napja 16 óra.

 • 2021. február 8. - értesítés a központi írásbeli vizsga eredményéről. A középiskola értékelő lapot állít ki, amelyet majd csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ez alól kivételt képeznek azok, akik a február 5-i pótnapon írták meg a vizsgadolgozatukat. Az ő esetükben február 10. a határidő.
 
 • a középiskolába jelentkezés határideje 2021. február 19. Ez azt jelenti, hogy eddig kell legkésőbb elektronikusan beérkezniük a felvételi jelentkezéseknek, tehát előtte már meg kell történjen a szülőkkel való egyeztetés, aláírás.
 
  • ez a jelentkeztetés és a felvételi lapok kitöltése az iskola (osztályfőnökök) feladata
 
  • ennek érdekében az osztályfőnökök már a téli szünet után bekérik a szülőktől az aláírt felvételi listát: iskola, szakirány (kóddal), sorrend
 
  • a felvételi lapokat kizárólag egy internetes felületen (KIFIR) keresztül lehet kitölteni és beadni, tehát csak az osztályfőnök tudja megtenni
 
  • kétféle lapot kell kitölteni:
 
  • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat
 
  • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést.
 
 
  • A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el
 
  • Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Ennek hiányában a jelentkezés nem fogadható el.
 
  • ha az egyik szülő nem elérhető, akkor a másiknak írásban kell erről felelősségvállalással nyilatkoznia
 
 • 2021. február 23-március 12. - szóbeli meghallgatások (nyelvi felvételik)

 • 2021. március 19-ig - rendkívüli szóbeli felvételi pótnap szervezhető azoknak, akik a rendes időszakban igazoltan koronavírus-fertőzöttek vagy karanténban voltak. Ezt legkésőbb március 12-ig jelezni kell a középiskola felé.
  A pótnap időpontjáról és a pótnapra történő jelentkezés feltételeiről a vizsgát szervező intézmény a szóbeli vizsgára jelentkezett, de ott meg nem jelent tanulókat az általános felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsga időpontját követően haladéktalanul tájékoztatja.

 • 2021. március 22. - a középiskolák közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzéküket, amely tartalmazza a tanulók felvételi sorrendben betöltött helyét (név nélkül, oktatási azonosítóval)

 • 2021. március 23-24-én lehetőség van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.
 
 • A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2021. március 25-ig kell benyújtani. Ez is az osztályfőnök feladata
 
 • a középiskolák 2021. április 30-ig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.
   

Átalakult a szakképzés:
 
 • 2016-ig: szakközépiskola → 2020-ig: szakgimnázium → 2020-tól: technikum
 
  • az első két év a közismereti órák mellett az ágazati ismereteket adó képzésről szól majd, utána pedig az iskolai és a vállalati oktatás kombinációján vehetnek részt a tanulók. A diákok a négy kötelező közismereti tárgyból, vagyis magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből tesznek majd érettségit, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. A 13. év végén így két – az érettségi mellett a technikusi végzettségről szóló – bizonyítványt vehetnek át.
 
 • régen: szakmunkásképző → 2016-ig: szakiskola → 2020-ig: szakközépiskola → 2020-tól: szakképző iskola
 
  • 3 éves
 
  • + 2 év tanulással érettségi szerezhető
grafika: Prekup Valérné
© Kurucz Attila 2019-2021.
Prekup Valérné
Vissza a tartalomhoz